דבר היושב-ראש

רוקחות ורוקחים יקרים,

 

אנו מתקרבים לסיום שנת פעילות נוספת של הארגון ולכנס השנתי ברוח "רוקחות ישראלית".

מספר החברים בארגון חצה את קו 2,000, והוא הארגון המקצועי הגדול והמשמעותי של רוקחי ישראל.

שנת הפעילות הנוכחית הייתה מאופיינת במגוון מפגשים (פארמה קלאבים, קליני-קלאבים), פעילות של החטיבה הקלינית ובעבודה מאומצת של הוועדה המקצועית, בעיקר בהקשר למגוון נהלים חדשים של משרד הבריאות וההצעות השנויות במחלוקת לשינוי פקודת הרוקחות – ענישת רוקחים.

הגיליון הנוכחי, אשר יופיע לראשונה במתכונת דיגיטלית בלבד, וכן הכנס השנתי יתייחסו להיבטים השונים של הרוקחות בארץ. כמו בכל נושא, גם לרוקחות העכשווית צדדים חיוביים יותר ופחות.

מצד אחד היזמות והחדשנות של הביומד הישראלי, עלייה והכרה גוברת בתפקידו הייעוצי/קליני של הרוקח, מצד שני מעמדו ופרנסתו הבעייתיים של רוקח הדלפק/ביה"ח – המהווים את עיקר העיסוק הרוקחי.

אני מקווה לראותכם בכנס השנתי, וכן רשומים ופעילים בארגון הרוקחות, ארגון מקצועי של הרוקחים, ארגון שאינו פוליטי, אינו מגדרי ואינו קשור לסקטור מסויים.

 

בברכה,

ד"ר דני כץ

 יו"ר ארגון הרוקחות בישראל