תוצאות מחקר ה-Welcome: טיפול בחומצות eicosapentaenoic and docosahexaenoic (אומגה 3 EPA/DHA) קשור בהורדת אחוז שומן בכבד שומני לא אלכוהולי

מקור: Hepatology[1]

כיום, לא קיים טיפול תרופתי מאושר למחלת כבד שומני לא אלכוהולי (NAFLD), מחלה היכולה להתקדם למחלת כבד כרונית, וקשורה להתפתחות סוכרת מסוג 2 ומחלה קרדיווסקולרית.

במחקר זה נבדק האם טיפול בן 18-15 חודשים בחומצות איקוזפנטנויק (EPA) ודוקוזהקסנויק (DHA) (Omacor/Lovaza) במינון של 4 גרם ביום מוריד תכולת שומן בכבד ומשפר את הצלקת הכבדית בהיסטולוגיה.

מטופלים עם NAFLD  הוקצו באקראי באופן כפול סמיות לטיפול ב-DHA+EPAנ(n=51) או פלצבו (n=52). שיעור השומן בכבד  הוערך על ידי MR ספקטרוסקופיה בשלושה מישורים בכבד. מידת הצלקת נמדדה על ידי שני דירוגים מתוקפים.

דבקות בטיפול (adherence) בקבוצת הטיפול ומידת השימוש הלא מאושר ב-DHA ו-EPA בקבוצת הפלצבו נבדקו על ידי מדידת שיעור כדוריות דם אדומות עשירות ב-DHA  ו-EPA  באמצעות גז כרומטוגרפיה. רגרסיה לינארית רבת משתנים בוצעה כדי לבדוק את האפקט של טיפול ב-DHA + EPA ושיעור DHA ו-EPA  בתאי הדם האדומים.

נתונים סטטיסטיים: אחוז השומן בכבד (חציון) בפתיחה ובסיום המחקר היה 21.7 ו-19.7 בקבוצת הפלצבו ו-23 ו-16.3 בקבוצת הטיפול. מגמה של שיפור באחוז שומן בכבד בקבוצת הטיפול (β=-3.64 (95%CI -8.0,0.8); p=0.1) נצפתה במודל רגרסיה לינארית מותאם, אך הייתה עדות לשימוש לא מאושר בקבוצת הפלצבו ודבקות משתנה בטיפול בקבוצת הטיפול ב-Omacor. ניתוח רגרסיה נוסף הראה כי העשרת DHA הייתה קשורה בצורה עצמאית עם ירידה באחוז שומן בכבד (עבור כל 1% העשרה,  β=-1.70, 95% CI-2,9, -0,5;p=0.007). לא נצפה שיפור בדירוגי הצלקת.

סיכום: העשרת כדוריות דם אדומות על ידי טיפול ב-DHA + EPA קשור לינארית בירידה בשיעור שומן בכבד. ירידה משמעותית בשיעור השומן מושג כאשר יש אחוז גבוה במיוחד של כדוריות דם אדומות מועשרות ב DHA בחולי כבד שומני לא אלכוהולי.

 

מקור:

Hepatology. 2014 Oct; 60(4):1211-21.

Effects of purified eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids in nonalcoholic fatty liver disease: results from the Welcome* study.

Scorletti E, Bhatia L, McCormick KG, Clough GF, Nash K, Hodson L, Moyses HE, Calder PC, Byrne CD;WELCOME Study.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25043514[2]

Endnotes:
  1. Hepatology: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25043514
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25043514: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25043514